Галузі
# Назва Код
1 Мовно-літературна МОВ
2 Іншомовна ІНМО
3 Математична МАО
4 Природнича ПРО
5 Технологічна ТЕО
6 Інформатична ІФО
7 Соціальна і здоров`язбережна СЗО
8 Фізкультурна ФІО
9 Громадянська та історична ГІО
10 Мистецька МИО
Цей веб-сайт був підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені в цьому документі погляди жодним чином не можуть сприймати офіційну думку Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії