Обов`язкові результати навчання
Галузь Цикл
# Загальні результати навчання здобувачів освіти Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти
Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях
1.1 Сприймає усну інформацію Сприймає усну інформацію, перепитує, виявляючи увагу, доречно реагує
1.2 Перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень Відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети. На основі почутого малює / добирає ілюстрації, передає інформацію графічно
1.3 Виокремлює інформацію Виокремлює цікаву для себе інформацію, передає її іншим
1.4 Аналізує та інтерпретує усну інформацію Розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяє їх голосом у власному мовленні; пояснює, чому зацікавила інформація; з допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї у простих текстах, медіатекстах
1.5 Оцінює усну інформацію Висловлює думки щодо усного повідомлення, простого тексту, медіатексту; намагається пояснити свої вподобання; звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформації
1.6 Висловлює і захищає власні погляди Висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова
1.7 Використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок Розпізнає емоції своїх співрозмовників, використовує відомі вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою; розпізнає образні вислови і пояснює, що вони допомагають уявити; створює прості медіатексти
1.8 Регулює власний емоційний стан Розповідає про власні відчуття та емоції від прослуханого/побаченого; ввічливо спілкується
Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду
2.1 Сприймає текст Передбачає за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій книжці; читає вголос правильно, свідомо, цілими словами, нескладні за змістом і формою тексти; розуміє фактичний зміст прочитаного
2.2 Аналізує та інтерпретує текст Пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуаціями. Розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в текстах, зокрема у простих медіатекстах
2.3 Збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід Розповідає про свої власні почуття та емоції від прочитаного тексту
2.4 Оцінює текст Висловлює власні вподобання щодо змісту прочитаних творів, літературних персонажів, намагається пояснити, що подобається, а що – ні.
2.5 Обирає тексти для читання Обирає книжку для читання; пояснює власний вибір
2.6 Перетворює інформацію На основі тексту малює / добирає ілюстрації, фіксує інформацію графічно
2.7 Читає творчо Експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій, імпровізує з репліками під час інсценізації тощо)
Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримання норм літературної мови
3.1 Створює письмові висловлення Пише рукописними буквами, злито, розбірливо; створює невеликі та нескладні за змістом висловлювання, записує їх; правильно записує слова, які пишуться так, як вимовляються; створює прості медіатексти за допомогою інших осіб
3.2 Взаємодіє онлайн Обмінюється короткими письмовими повідомленнями
3.3 Редагує письмові тексти Перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма самостійно чи з допомогою вчителя / вчительки; обговорює створений текст і вдосконалює його з допомогою інших
Дослідження індивідуального мовлення, використання мови для власної мовної творчості, спостереження за мовними явищами, їх аналіз
4.1 Досліджує мовні явища Спостерігає за мовними одиницями та явищами, відкриває деякі закономірності співвідношення звуків і букв, значення слів, їх граматичної форми та ролі в реченні; спостерігає за власним мовленням та мовленням інших; удосконалює власне мовлення з допомогою інших
4.2 Використовує знання з мови у мовленнєвій творчості Експериментує звуками, словами, фразами в мовних іграх; аналізує за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів
Цей веб-сайт був підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені в цьому документі погляди жодним чином не можуть сприймати офіційну думку Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії